Könyvtártörténet

 

Küldetés Nyilatkozat

Nagy feladat vár a magyar könyvtárakra. Az élethosszig tartó tanulás követelménye, az önálló tanulás követelménye, az önálló tanulás szükségessége, a távoktatás fokozatos elterjedése a közkönyvtárak szerepének átalakulásához vezet. A könyvtárak mobilizálható komponensei egyre gazdagabbak. A számítógépek jelentősége a könyvtári katalogizálás, feldolgozás, kölcsönzés, tájékozódás és tájékoztatás terén egyértelmű, és számos program valamint esemény is felhívta a figyelmet ennek lehetőségére a világban. A könyvtáros csak úgy tudja a könyvtárat, mint funkcionáló hatékony rendszert működtetni, ha túllép saját közösségén és hagyományos feladatkörén. A könyvtáros szakma napról napra alakul, lehetőségei nagy sebességgel bővülnek. A „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” igazsága ránk, könyvtárosokra is vonatkozik. A globális világ megélésének csak az egyik lehetséges, egyik igaz, pozitív alternatívája a tudástársadalom. Ma már az egymástól eddig elszigetelten létrejött „helyi csodák” sok helyen tudnak egymásról.

 

Története

„A községben a felszabadulás előtt úgynevezett népkönyvtár volt. A vezetője legtöbbször tanító volt, vagy valaki, akire szinte erőszakkal rábízták a könyvtár vezetését. Hálátlan foglalkozás volt. Falun, így a mi községünkben is a kalendárium volt a fő olvasnivaló, vagy szennyes ponyvairodalom. A más kizsákmányolt életforma nem engedte meg, hogy az emberek művelődjenek. Nem szerették a könyvet, mert nem is értek rá olvasni. A népkönyvtár köteteinek száma kb. 1000 kötet lehetett. A nagyfokú analfabétizmus is hozzájárult ahhoz, hogy az emberek érdeklődése nem volt kielégítő.

A felszabadulás után a kultúrforradalom hatásaként az egész ország megmozdult. Megindult az a folyamat, amely az emberek százezreit kimozdította évezredes sötétségéből. Az emberek világnézetének megváltoztatása érdekében a tanulás, az önművelés lett államunk fő feladata. A régi, ósdi könyvtárakat felszámolták és helyettük friss, komoly irodalmi, ideológiai könyvekkel töltötték fel az átszervezett könyvtárakat. 

Községünkben nem volt függetlenített vezetője a könyvtárnak. 1960-ban alakult meg a Járási Könyvtár. Ebben a könyvtárban mai modern és régi klasszikus írók, valamint külföldi írók könyvei megtalálhatók. Évről-évre szaporodik a könyvállomány.” (Gombos Kálmán: Biharkeresztes Monográfiája szakdolgozat 57. old.)

 

A mai könyvtár épülete 1970-ben került átadásra, akkor Járási Könyvtárként működött.
Az intézmény a város központjában, szép környezetben, mindenki számára elérhető helyen található. Biharkeresztes Város Önkormányzata 2010.09.01.-2011.04.14. közötti időszakban megvalósította a „Biharkeresztes közművelődési és gazdasági körzetközponti funkciójának bővítése” ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0006 számú projektet, amely segítségével megújult , és akadálymentes lett a könyvtár épülete is.

2012-ben Biharkeresztes Város Önkormányzata  ,,Biharkeresztes Városi Művelődési Ház és Könyvtár infrastruktúra fejlesztése" című projektet keretében 8 000 000 Ft értékben könyvtári információs és kommunikációs infrastruktúra fejlesztést valósított meg. Online könyvtári szolgáltatás kialakításához szükséges eszközbeszerzések mellett, munkaállomások és használói számítógépek, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése valósult meg.

2012.09.01.-2014.02.28. között megvalósuló „Kalandozás a könyvtárban”  című TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0019 azonosító számú projekt a biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és Könyvtár szakmai munkájának fejlesztését szolgálja. A projektünk célja olyan szolgáltatások fejlesztése, amelyek elősegítik az egyenlő esélyű hozzáférést a nem formális és informális tanulás, képzés lehetőségeihez, valamint a hozzáférés területi különbségeinek a csökkentését.

Az olvasók száma megközelíti a 800 főt, melynek több mint 50%-a az általános iskolás és óvodás. Jelentős a beiratkozott középiskolás, egyetemi és főiskolai hallgatók száma is, de a lakosság minden rétege megtalálható a beiratkozottak között. A könyvtár egész évben több rendezvénynek ad helyet, évek óta itt tartják a Kazinczy-verseny területi döntőjét illetve helyt ad az általános iskolások vers- és mesemondó versenyének . Tartanak itt rendhagyó könyvtári és szaktárgyi órákat, a napközibe járó gyerekeknek szabadidős foglalkozásokat . A könyvtári alapfeladatok ellátása mellett más szolgáltatás bevezetéséve próbálják kielégíteni a látogatók igényeit. Így többek között fénymásolást, diafilm és folyóirat-kölcsönzést is végeznek.

Az intézmény eMagyarország Pont, így lehetővé vált a látogatók számára az Internet ingyenes használata  hat számítógépen.

Ajánló

Ugron Zsolna: Hét évszak - Receptek és történetek

Ugron Zsolna: Hét évszak - Receptek és történetek Kiadó:BOOOK KIADÓ KFT Ugron Zsolna az Úrilányok Erdélyben című könyvével vált ismertté - az önéletrajzi ihletésű, szellemes, anekdotákkal és receptekkel fűszerezett regény az elmúlt évek egyik bestsellere volt. Később az írónő főzőműsorban is népszerűsítette az erdélyi konyha alapjain nyugvó, de a 21. század igényeihez igazított receptjeit, most pedig első ízben tárja az olvasók elé írott formában is kedvenc ételeit. A Hét évszak - receptek és történetek c. kötetben a szerző hét nagy fejezetben 7-7 receptet ajánl mindazoknak, akik szeretnék egy igazi, hagyományos ételsorral elkápráztatni vendégeiket. A receptek döntő többsége természetesen önmagában is működik, sőt: fejezeten belül és azon kívül is könnyen variálható egymással. A 7 ételsorhoz tartozó 49 receptet szemet gyönyörködtető fotók, valamint az írónőtől megszokott stílusú novellák egészítik ki.